document.writeln("
      
   公司章程

   公司章程是公司依法制定的、规定公司名称、住所、经营范围、经营管理制度等重大事项的基本文件;是公司必备的规定公司组织及活动的基本规则的书面 文件。公司章程是公司组织和活动的基本准则,是公司的宪章。作为公司组织与行为的基本准则,公司章程对公司的成立及运营具有十分重要的意义,它既是公司成立的基础,也是公司赖以生存的灵魂。

   《公司章程》 [下载]
    
   深圳市南山区科技南十二路7号九洲大厦二楼东北楼 总机:(0755)36807688             传真:(0755)33631220 邮编:518057 管理员信箱:service@hahuanqiu.com
            版权所有© 2014 彩神                 ICP备案号:粤ICP备06011734号                                          

     彩神彩神